Potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (International Agency for Research on Cancer, IARC), în anul 2012, în țările europene, diverse forme de cancer au constituit:

 • în rândul bărbaților:
  1. 16% din toate cazurile de diagnostic al maladiilor oncologice
  2. 26% din toate cazurile de deces de afecțiuni oncologice.
 • în rândul femeilor:
  1. 7,4% din toate cazurile de diagnostic al maladiilor oncologice,
  2. 13% din toate cazurile de deces de afecțiuni oncologice.

Incidența cancerului la bărbați

Vedeți datele pe site-ul IARC

Mortalitatea din cauza maladiilor oncologice în rândul bărbaților

Vedeți datele pe site-ul IARC

Incidența cancerului la femei

Vedeți datele pe site-ul IARC

Mortalitatea din cauza maladiilor oncologice la femei

Vedeți datele pe site-ul IARC

La fel ca și alte forme de maladii oncologice, la un stadiu incipient de dezvoltare, cancerul pulmonar poate fi vindecat.
Însă, în multe cazuri, primele simptome ale cancerului pulmonar se observă abia la un stadiu tardiv de dezvoltare, după ce tumoarea a reușit să formeze metastaze în regiunile adiacente și în alte organe, atunci când probabilitatea de vindecare este foarte scăzută. Din acest motiv, în cazul persoanelor care au factori ce măresc probabilitatea de cancer pulmonar, adresarea la medic abia după apariția simptomelor ce ar putea sugera prezența unei tumori poate fi o strategie ineficace de protecție.

Pentru acești oameni, o modalitate mult mai eficace de reducere a riscului de cancer pulmonar este eliminarea factorilor cunoscuți de risc (vedeți mai sus). În plus, unele persoane cu risc crescut de cancer pulmonar, care ar vrea să sporească probabilitatea de tratament reușit al maladiei (în cazul apariției ei), pot beneficia de pe urma investigațiilor regulate cu scop de diagnostic precoce al cancerului pulmonar. Asemenea investigații preventive efectuate cu scop de detectare a cancerului la un stadiu precoce sunt numite screening.

Până în prezent au fost efectuate 2 studii randomizate mari în care s-a cercetat eficacitatea screening-ului în legătură cu cancerul pulmonar:

 1. The Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO),
 2. The National Lung Screening Trial (NLST).

În studiul PLCO, bărbații din grupul de intervenție au efectuat în mod regulat radiografia pulmonară, iar bărbații din grupul de control nu au făcut această investigație. Rezultatele studiului au arătat că, în ambele grupuri, mortalitatea din cauza cancerului pulmonar a fost aceeași. Asta înseamnă că efectuarea cu scop preventiv a radiografiei nu a contribuit la reducerea riscului de cancer pulmonar.

Pe baza rezultatelor acestui studiu, efectuarea regulată a radiografiei plămânilor cu scop de detectare precoce a cancerului pulmonar nu se recomandă. În multe cazuri, cancerul pulmonar nu poate fi vizualizat la radiografie. Însă, asta nu înseamnă că radiografia pulmonară este complet inutilă în diagnosticului cancerului pulmonar. După cum vom arăta mai jos, tuturor persoanelor mai în vârstă de 40 de ani, care au anumite simptome ce ar putea fi asociate cu prezența cancerului pulmonar, li se recomandă efectuarea radiografiei plămânilor. La unele persoane, efectuarea radiografiei în scurt timp de la apariția simptomelor permite detectarea în timp util a maladiei și inițierea precoce a tratamentului.

În studiul NLST a fost comparată eficacitatea screening-ului cu ajutorul tomografiei spirale a cutiei toracice cu doză mică de iradiere (Low Dose Computed Tomography, LDCT) cu eficacitatea screening-ului cu ajutorul radiografiei pulmonare.
La studiu au participat 53 454 de bărbați cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani, care au fumat mai mult de 30 pachete–an, care fie continuau să fumeze în perioada studiului, fie au lăsat fumatul cu mai puțin de 15 ani înainte de studiu.
Niciunul dintre participanții la studiu nu au avut simptome care ar putea sugera prezența cancerului pulmonar și toți aveau o stare de sănătate suficient de bună pentru a putea suporta o eventuală intervenție chirurgicală la plămâni.

Participanții au fost împărțiți în 2 grupe:

 • 26 722 de bărbați (primul grup) au efectuat tomografia spirală toracică 1 dată pe an, timp de 3 ani.
 • 26 732 de bărbați (al doilea grup) au efectuat radiografia plămânilor.

Rezultatele studiului au arătat că, în grupul bărbaților care au efectuat anual tomografia computerizată spirală cu doză mică de iradiere, mortalitatea de cancer pulmonar a fost cu 20% mai mică, comparativ cu grupul de bărbați care, în calitate de investigație preventivă, au efectuat radiografia pulmonară obișnuită.

În total, peste 6,5 ani după inițierea studiului, în ambele grupuri, indicii de incidență, mortalitate și alte rezultate clinice semnificative au fost următoarele:

Rezultate Care au fost rezultatele în grupul bărbaților care au efectuat tomografia computerizată cu doză mică de iradiere? Care au fost rezultatele în grupul bărbaților care au efectuat radiografia pulmonară obișnuită? Rezultatul screening-ului cu ajutorul tomografiei computerizate (CT)
Beneficiile screening-ului cu ajutorul CT
Câți bărbați au decedat de cancer pulmonar în perioada de observație? 18 din 1000 Asta înseamnă că, cu ajutorul CT, nu s-a reușit diagnosticarea cancerului pulmonar la un stadiu suficient de precoce la toți bărbații 21 din 1000 cu 3 cazuri mai puțin per 1000 de pacienți
Câți bărbați au decedat de orice cauze? 70 din 1000 75 din 1000 cu 5 cazuri mai puțin per 1000 de pacienți
Daunele screening-ului cu ajutorul CT
La câți bărbați rezultatele a cel puțin unei investigații au fost fals pozitive? la 351–365 din 1000 la 142 din 1000 cu 223 de cazuri mai mult per 1000 de pacienți
Câți bărbați au fost nevoiți să facă investigații suplimentare (bronhoscopie, biopsie sau intervenție chirurgicală) în legătură cu obținerea rezultatelor fals pozitive? 25 din 1000 7 din 1000 cu 18 cazuri mai mult per 1000 de pacienți
La câți bărbați, după obținerea rezultatelor pozitive, efectuarea biopsiei a fost asociată cu complicații serioase? 3–4 din 1000 (inclusiv un caz de deces din cauza complicațiilor investigației) 1 din 1000 cu 2–3 cazuri mai mult per 1000 de pacienți
În total, în decursul a 3 ani, la fiecare 1000 de bărbați care au efectuat CT, au fost diagnosticate 40 de cazuri de cancer pulmonar.
Dintre aceștia, aproximativ 7 cazuri, probabil, au constituit tumori cu creștere lentă și potențial scăzut de agresivitate (supradiagnostic). Asemenea tumori nu le cauzează pacienților niciun fel de probleme în decursul întregii vieți. Dar deoarece, în prezent, asemenea tumori nu pot fi diferențiate de cele agresive, tuturor pacienților la care este depistat „cancerul” li se recomandă tratament. Pentru pacienții care au tumori cu creștere lentă și potențial agresiv redus, tratamentul este inutil.
S-ar putea ca, în cazul persoanelor cu un risc mai înalt de cancer pulmonar (de exemplu, cu o experiență mai îndelungată de fumat), beneficiile screening-ului să fie mai mari. Pe de altă parte, în cazul persoanelor care au alte probleme de sănătate (maladii cardiovasculare, BPOC etc.), beneficiile screening-ului pot fi mai modeste, deoarece ei au un risc mai înalt de complicații în rezultatul biopsiei și a tratamentului chirurgical.

Pe baza rezultatelor studiului NLST, experții de la Societatea Americană de Cancer (A C S) și experții de la Societatea Europeană de Oncologie Medicală (ESMO) cred că, din punctul de vedere al raportului de eficacitate, cost și siguranță, efectuarea screening-ului poate fi rațională: doar în centre specializate de pneumologie, unde activează echipe de specialiști cu experiență în screening-ul în legătură cu cancerul pulmonar și doar în cazul persoanelor (bărbați și femei), care se includ în criteriile ce urmează:

 • vârsta între 55 și 74 de ani;
 • fără alte maladii care ar putea reduce semnificativ durata vieții sau ar putea crește riscurile asociate cu operația la plămâni;
 • cu o experiență de fumat cu cel puțin 30 pachete–an (Calculator pachete–an);
 • continuă să fumeze sau au renunțat la fumat cu mai puțin de 15 ani în urmă.

În cazul tuturor persoanelor care nu se încadrează în unul sau mai multe dintre criteriile de mai sus, raționalitatea screening-ului în legătură cu cancerul pulmonar nu este dovedită, motiv pentru care un asemenea program de investigații preventive nu este recomandat.

Raportul dintre beneficiile și riscurile investigațiilor preventive cu scop de diagnostic precoce al cancerului pulmonar

Raportul dintre beneficiile și riscurile investigațiilor preventive cu scop de diagnostic precoce al cancerului pulmonar La fel ca și în cazul altor maladii oncologice, în sfera screening-ului cu scop de prevenire a decesului de cancer pulmonar, nu există decizii „corecte” sau „greșite”.

Bărbații și femeile care corespund criteriilor de mai sus, care găsesc valoroasă mica șansă de reducere a riscului de deces de cancer pulmonar și care sunt de acord să accepte riscurile și cheltuielile asociate cu efectuarea CT, inclusiv riscul destul de înalt de rezultate fals pozitive și riscul scăzut de deces în timpul investigațiilor, pot alege efectuarea acestei investigații 1 dată pe an.

Pe de altă parte, persoanele care ar vrea să evite riscul de rezultate fals pozitive și riscurile asociate cu investigațiile, deși înțeleg că, în cazul lor, probabilitatea de deces de cancer pulmonar este mult mai mare decât probabilitatea de deces din cauza complicațiilor asociate cu investigațiile, pot renunța la efectuarea CT.

Indiferent de decizia luată privitor la efectuarea sau refuzul de a efectua screening-ul, persoanele fumătoare trebuie să conștientizeze faptul că cel mai eficace mod de a reduce riscul de cancer pulmonar și de alte afecțiuni severe este renunțarea la fumat.

Dintre 1000 de bărbați fumător în vârstă de 65 de ani, în decursul a 10 ani (adică înainte de vârsta de 75 de ani), 89 de persoane decedează de cancer pulmonar. În rândul bărbaților nefumători de aceeași vârstă, doar 4 persoane din 1000 decedează de cancer pulmonar.
În rândul femeilor, acești indicatori sunt 55 din 1000 și, respectiv, 5 din 1000.