MATERIALE INFORMATIVE DE NOUĂ GENERAȚIE

Consumul de servicii medicale poate avea un impact major, atât pozitiv, cât și negativ, asupra vieții și bunăstării noastre. Pentru a beneficia în rezultatul utilizării lor, trebuie să dispunem de informații calitative și să avem abilități de gândire critică.

Sarcina noastră constă în crearea materialelor informative de generație nouă, în care le explicăm utilizatorilor algoritmii optimi de grijă de sine și de rezolvare a diverselor probleme de sănătate.
Pentru a-i ajuta pe cititori să ia decizii medicale argumentate și cumpătate, insistăm să includem în articolele noastre informații detaliate, transparente și echidistante cu privire la beneficiile, riscurile și limitele serviciilor medicale.
În opinia noastră, cel mai corect lucru pe care îl putem face este să le oferim cititorilor noștri materiale „absurd” de lungi, dar, totodată, cu utilitate practică maximă.
Dacă problema nu poate fi explicată în mod clar și corect într-o formă mai scurtă, nu vom încerca să înghesuim datele importante în careva limite impuse artificial. Volumul mare al articolelor noastre se datorează complexității reale a problemelor medicale. Suntem conștienți de faptul că utilizatorii aleg să citească ghidurile noastre nu pentru a se distra, ci pentru că trebuie să ia decizii importante.
Din păcate, asemenea surse de informații medicale încă nu sunt răspândite pe larg. Crearea unor asemenea materiale este o sarcină foarte dificilă, care impune schimbarea viziunii obișnuite asupra problemelor medicale, planificare pe termen lung, concentrare obsesivă pe utilitate practică, imparțialitate și un proces laborios de lucru cu literatura științifică.
Sperăm că, la nivelul relației medic–pacient, materialele publicate de noi:

vor contribui la consolidarea colaborării și înțelegerii reciproce, precum și la repartizarea cinstită a responsabilităților între pacienți și medici;

îi vor ajuta pe pacienți să-și formeze așteptări realiste de la serviciile medicale și să se concentreze pe întrebările medicale cu adevărat importante;

vor consolida capacitatea pacienților de a avea grijă de sine și de a participa activ la luarea deciziilor medicale importante.

Sperăm că, la nivelul ecosistemului de servicii medicale, materialele pe care le creăm și viziunea pe care o încurajăm vor contribui la accelerarea tranziției spre o medicină pe care cu toții o merităm — mai accesibilă, bazată pe dovezi științifice și axată pe necesitățile pacienților.
Citiți în continuare...

Folosind datele prezentate în aceste materiale, pacienții și medicii pot formula decizii medicale mai argumentate și mai bine chibzuite. La rândul său, aceasta contribuie la atingerea unui șir de obiective importante:

Baza morală a asistenței medicale

Informarea adecvată le permite pacienților să utilizeze doar acele servicii pe care și le doresc, și nu mai multe, și doar acele servicii de care au nevoie, și nu mai puține. Nimeni altul decât pacientul nu poate ști mai bine ce-și dorește el și ce este cu adevărat important pentru el. Pacienții au dreptul de a participa activ și informat la formularea deciziilor medicale care le afectează viața și bunăstarea.

Creșterea nivelului de satisfacție de la serviciile medicale

În prezent, mulți oameni sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor medicale și nu consideră că sistemul medical existent îi servește pe deplin și le apără interesele. Totodată, consumatorii de servicii și produse medicale sunt principala forță motrice a întregului ecosistem de sănătate, iar noi vrem să le demonstrăm că ei merită și pot obține mai mult. Ei pot aplica presiunea economică necesară pentru schimbare.

Consolidarea capacității pacienților de a-și rezolva o serie întreagă de probleme și de a-și întocmi un plan chibzuit de grijă de sine

Informațiile de calitate îi vor ajuta pe pacienți să aibă mai multă grijă de propria sănătate, evitând, în același timp, irosirea inutilă a timpului și resurselor — atât personale, cât și sociale.

Creșterea eficacității și siguranței tratamentului

Dacă pacienții sunt bine informați și participă la luarea deciziilor medicale, exprimându-și deschis dorințele, ei respectă mai exact recomandările de tratament și previn mai eficient erorile medicale.

Creșterea eficienței economice a ecosistemului de sănătate

Medicina este un sector unic al economiei. Doar în acest domeniu respectarea dorințelor consumatorilor — după informarea adecvată cu privire la beneficiile și potențialele riscuri ale intervențiilor medicale — rezultă nu în creșterea, ci în reducerea considerabilă a consumului de servicii medicale, fără scăderea calității tratamentului. Datorită faptului că pacienții informați consumă mai puține servicii, resursele eliberate pot fi folosite pentru reducerea costului, precum și creșterea accesibilității și calității asistenței medicale.

Creșterea nivelului de satisfacție a medicilor de la serviciile prestate

Medicii, știind că pacienții lor sunt bine informați și selectează opțiunile de diagnostic și tratament ținând cont de propriile valori, își vor face lucrul cu mândrie și satisfacție. Totodată, nu este deloc corect să cerem de la medici ca ei să se ocupe de întregul proces de informare a pacienților. Chiar și dacă ar vrea, medicii fizic nu ar putea discuta de zeci de ori în fiecare zi toate datele importante, cu fiecare pacient în parte. Pacienții trebuie să vină pregătiți la medic.

Vedeți și: Principii de luare a deciziilor medicale.

STRUCTURA SITE-ULUI

Ghidul nostru constră din 3 părți:

În partea întâi — LUAREA DECIZIILOR MEDICALE — le propunem pacienților și medicilor lor o schemă conceptuală după care pot analiza împreună problemele medicale și lua decizii în comun.

În articolul principal al acestei părți — PRINCIPII DE LUARE A DECIZIILOR MEDICALE PENTRU PACIENȚI ȘI FAMILIILE LOR — prezentăm viziunea tot mai răspândită, conform căreia știința constituie doar o jumătate din deciziile medicale, a două jumătate fiind constituită de valorile și dorințele pacientului. Tot aici, explicăm că diagnosticul greșit al preferințelor și scopurilor pacientului este nu mai puțin condamnabil (amoral) și poate fi nu mai puțin tragic decât diagnosticul greșit al cauzei bolii. Cea mai importantă secțiune a articolului include prezentarea unui algoritm de întrebări, pe care pacienții împreună cu medicii îl put folosi pentru a lua în mod sistematic decizii medicale mai chibzuite și mai raționale.

În cel de-al doilea articol al acestei părți — ERORI FRECVENTE ÎN ÎNȚELEGEREA INFORMAȚIILOR MEDICALE ȘI MODALITĂȚI DE EVITARE A LOR — prezentăm un set de competențe de bază, necesare pentru înțelegerea datelor în condițiile de incertitudine, care caracterizează știința medicală modernă, pentru ajustarea așteptărilor de la medicină și pentru protecție împotriva manipulărilor externe cu speranțe și temeri legate de sănătate.

În cea de-o doua parte a ghidului — PLANUL GRIJII DE SINE — intenționăm să prezentăm o imagine globală a opțiunilor ce pot fi folosite pentru prevenția anumitor probleme de sănătate, cu scopul de a-i ajuta pe cititori să determine care sunt cele mai promițătoare direcții în acest sens, fără ca ei să fie nevoiți să proceseze un volum enorm de informații nedovedite și speculative, ce împânzesc această sferă.

În momentul de faţă această parte conţine următoarele capitole:
OPȚIUNI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA BOLILOR CARDIOVASCULARE ȘI DIABET, inclusiv:

OPȚIUNI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA MALADIILOR ONCOLOGICE
CONTRACEPȚIA.

În procesul de lucru asupra materialelor din partea a treia — REZOLVAREA PROBLEMELOR MEDICALE PARTICULARE — pornim de la faptul că realizările impresionante ale medicinei moderne, pe de o parte, și limitele sale considerabile, pe de altă parte, impun o abordare nouă a procesului de rezolvarea a problemelor de sănătate. Această abordare începe cu formularea unor întrebări axate pe utilitate practică, la care pot fi găsite răspunsuri, și continuă cu selectarea, aplicarea sau refuzul de a aplica serviciile medicale în așa fel, încât sarcinile pe care pacienții le pun în fața medicinei să fie rezolvate într-un mod optim. Pornind de la această viziune, în această parte a site-lui propunem algoritmi de rezolvare a unui șir de probleme medicale răspândite.

STÂND PE UMERII GIGANȚILOR

Lucrul nostru a devenit posibil datorită marilor descoperiri, generozității și anilor de muncă asiduă depusă de alți oameni înaintea noastră. Putem vedea mai departe doar pentru că stăm pe umerii acestor titani.
La elaborarea materialelor noastre folosim lucrări științifice cu cel mai înalt grad de calitate accesibil în prezent. Pentru a găsi aceste informații, efectuăm căutări în baze de date medicale importante, inclusiv PubMed, Google Scholar, Cochrane Library, AHRQ’s National Guideline Clearinghouse, ResearchGate, și, de asemenea pe site-urile diferitelor organizații medicale, precum CDC, WHO, ECDC, U.S. Preventive Services Task Force etc. Apoi, selectăm materialele găsite în următoarea succesiune:

Recenzii sistematice ale studiilor ștințifice,

Ghiduri destinate specialiștilor în medicină,

Rapoarte cu privire la cercetări medicale separate de calitate înaltă,

Documente în care se prezintă cele mai bune practici și recomandările din partea experților.

Viziunea noastră cu privire la sarcinile curente și posibilitățile reale ale medicinei bazate pe dovezi și la necesitatea tranziției spre implicarea activă a pacienților în luarea deciziilor medicale este influențată de asemenea organizații, precum: National Health Service din Marea Britanie, Picker Institute Europe, The King’s Fund, The Patient Information Forum (PIF), International Patient Decision Aid Standards Collaboration (IPDAS), Gordon and Betty Moore Foundation, American Institutes for Research etc.
Metodologia noastră de lucru ne permite se elaborăm materiale informaționale care să corespundă noilor standarde de calitate și suntem dispuși să o împărtășim în mod deschis cu alți autori și organizații care ar vrea să producă informații medicale de calitate.

AUTORII PROIECTULUI

Toate materialele informaționale de pe acest site au fost și continuă să fie elaborate de către Alexandr Casapciuc și Nadia Casapciuc, care, în anul 2008, au absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din orașul Chișinău, Moldova, iar în anul 2013 au fondat SiteMedical.ro.
Toate concluziile cu privire la selectarea tratamentului sau a investigațiilor au fost făcute pe baza datelor prezentate în referințele bibliografice și nu urmăresc niciun scop financiar sau publicitar. Vedeți Dezvăluirea informațiilor financiare și politica de publicitate.

În multe probleme medicale, aplicarea în practică a datelor colectate de comunitatea medicală până acum, deja poate ajuta mulți oameni să-și crească calitatea și durata vieții, să evite o serie de riscuri și cheltuieli și să fie mai încrezuți în corectitudinea propriilor decizii medicale, altfel spus: să manifeste grijă față de sine și raționalitate în consumul de servicii medicale.

Data ultimei actualizări a paginii: 27.12.17