Scopul lucrului nostru constă în crearea materialelor medicale informaționale destinate publicului larg, cu cea mai mare utilitate practică posibilă, reieșind din datele științifice disponibile la moment.

PRINCIPIILE DE CARE NE GHIDĂM ÎN SCRIEREA MATERIALELOR NOASTRE

Ținând cont de valorile sale, consumatorul serviciilor medicale are dreptul să ia propriile decizii în privința aspectelor care i-ar putea influența calitatea și/sau durata vieții.

Pentru a lua o decizie argumentată, consumatorul serviciilor medicale are nevoie de informație obiectivă cu privire la următoarele întrebări:

Ce efect poate avea problema în cauză asupra bunăstării sale, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung?

Ce opțiuni de rezolvare a acestei probleme exisă în prezent?

Cât de inofensivă este fiecare dintre aceste opțiuni?

La ce rezultat se poate aștepta, alegând o opțiune sau alta?

Luând în considerare potențialele beneficii pe care le poate aduce o anumită soluție, este oare argumentată cheltuiala de resurse (bani, timp și efort)?

Oferind răspunsuri la aceste întrebări, sperăm să contribuim la colaborarea dintre consumatorul serviciilor medicale și medicul său, asistându-i în procesul lor de căutare a soluțiilor argumentate și eficiente.

Materialele sunt scrise în baza informațiilor cu cel mai înalt nivel de dovadă științifică, disponibile la momentul scrierii.

Pentru a găsi asemenea date efectuăm căutări în baze de date medicale importante, precum PubMed, Google Scholar, Cochrane Library, ResearchGate, pe paginile diverselor organizații medicale, precum CDC, WHO, ECDC, și, de asemenea, printre materialele publicate de asociații medicale, precum SOGCADA, ACP, RCOG, AUA, EUA, etc., și selectăm materialele în următoarea consecutivitate:

Ghiduri pentru specialiști, publicate de organizații și asociații medicale importante

Cele mai recente sinteze de literatură medicală

Rezultatele celor mai calitative cercetări medicale disponibile

Recomandări practice din partea experților

Pentru asigurarea utilității practice, informația trebuie să fie orientată spre obținerea unor rezultate tangibile, care pot include fie creșterea calității vieții pe termen scurt sau pe termen lung, fie prelungirea duratei vieții, fie și una și alta.

Analizând sursele, determinăm care sunt posibilitățile de diagnostic și tratament, utilizarea cărora în rezolvarea unei anumite probleme este susținută de date științifice, și le sistematizăm în formă de algoritm practic, în baza căruia cititorii vor putea înțelege ce opțiuni și în ce ordine ar putea fi aplicate în cazul lor.

Orice concluzii cu privire la alegerea tratamentului sau a investigațiilor sunt făcute în baza surselor și nu urmăresc niciun scop publicitar. Vedeți Dezvăluirea informațiilor financiare și regulamentul publicitar

AUTORII PROIECTULUI

Toate materialele au fost și continuă să fie scrise de către Alexandru Casapciuc și Nadia Casapciuc, care în anul 2008 au absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din orașul Chișinău, Republica Moldova, iar în 2012 au fondat SiteMedical.ro.

Baza lucrului nostru o constituie faptul că, în multe probleme, aplicarea cunoștințelor acumulate de către comunitatea medicală mondială până în prezent deja poate ajuta mulți oameni să-și sporească calitatea și durata vieții, să evite un șir de riscuri și cheltuieli, și să fie mai siguri de corectitudinea propriilor decizii medicale, adică, să aibă grijă de sine și să fie consumatori inteligenți de servicii medicale.

Data ultimei actualizări: 28.02.17